O mnie - Marcin Jarecki Psychoterapeuta Pedagog

Każde prawdziwe życie jest spotkaniem.  

M. Buber  
Przejdź do treści
Jestem psychoterapeutą i pedagogiem, pracuję w nurcie Gestalt.
Ukończyłem:
  • Studia wyższe pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii.
  • Czteroletnie całościowe szkolenie "Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów" realizowane w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, członka International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE) i European Association for Gestalt Therapy (EAGT), European Association for Psychotherapy (EAP).
  • Szkolenie z pracy w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) - Centrum Terapii Krótkoterminowej oraz Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
  • Specjalistyczne szkolenie I° i II° Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Pracę w zawodzie psychoterapeuty rozpoczynałem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem pracując z osobami w kryzysie, traumie. Pracowałem także w Telefonie Zaufania rozmawiając z osobami szukającymi wyjścia z trudnych życiowych sytuacji. Jednym z aspektów mojej pracy były dyżury interwencyjne, podczas których razem ze służbami wspierałem osoby poszkodowane sytuacjami losowymi.
Od ponad pięciu lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Agape, tam współprowadzę grupy dla dzieci z rodzin z dysfunkcją oraz grupy dla kobiet uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Od kilku lat jestem realizatorem programu wspierającego rodziców i wychowawców w codziennym kontakcie z dziećmi i młodzieżą „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
Praca psychoterapeuty to ciągłe wyzwania i zmiany, nowe teorie, trendy. Uczestniczę w konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach.
Swoją pracę psychoterapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora Gestalt.
W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję głównie doświadczenia wyniesione ze szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt, elementy TSR oraz pracy w nurcie Lowenowskim.
Duże znaczenie ma dla mnie podejście holistyczne w kontakcie z osobami, z którymi pracuję. Ważne jest nie tylko to, co myślimy, ale też to, co czujemy.
Moje zainteresowani skupiają się wokół psychoterapii, lubię wyjazdy w góry, podczas których regeneruję siły. Interesuję się fotografią.
Wróć do spisu treści